Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk, ochrona przez wirusami i zarazkami

Płyn do higienicznej dzięki stacjom AeroCare bezdotykowej dezynfekcji rąk – duży pojemnik 5 litrów do uzupełniania w urządzeniach AeroCare Basic, Advance, Temp i Smart.

Nasze stacje do dezynfekcji rąk dzierżawa już od 99zł miesięcznie*. Jeżeli jesteś zainteresowany krótszym czasem dzierżawy lub zakupem urządzenia prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta

*umowa dzierżawy na 36 miesięcy cena netto

55,00 + podatek VAT

50 w magazynie (może być zamówiony)

Płyn do bezdotykowej higienicznej dezynfekcji rąk urządzeniami AeroCare Basic, Advance, Temp i Smart - sposób stosowania

Wszystkie produkty OMNIDES™ posiadają podwójne działanie antybakteryjne dzięki wysokiej zawartości alkoholu etylowego (72% objętości). Dzięki unikalnej antybakteryjnej formule pozostawiają ręce w idealnej czystości, jednocześnie odpowiednio nawilżając skórę dzięki glicerynie. Lekka konsystencja sprawia, że preparaty łatwo się rozprowadzają i błyskawicznie wchłaniają, pozostawiając na skórze uczucie przyjemnego odświeżenia. Składniki aktywne o właściwościach pielęgnacyjnych nawilżają i odżywiają oraz zapobiegają nadmiernemu wysuszaniu dłoni. Co ważne, nawet ich częste stosowanie nie prowadzi do naruszenia ochronnej warstwy lipidowej, czego rezultatem jest wysuszenie i pękanie skóry. Co ważne, produkty „OMNIDES™ nie pozostawiają lepkości rąk po wyschnięciu.

Dezynfekcja rąk:

nanieść na czystą i suchą skórę odpowiednią ilość płynu, potrzebną do zwilżenia całych dłoni (ok. 3-8 ml). Wcierać produkt 2 razy przez 30 sekund. Nie spłukiwać.

W przypadku stosowania płynu w urządzeniach AeroCare dawka płynu jest dobrana automatycznie przez nasze stacje do bezdotykowej dezynfekcji rąk.

Dezynfekcja powierzchni:

nanieść produkt na dezynfekowaną powierzchnię w ilości odpowiedniej do całkowitego pokrycia. Zapewnić czas kontaktu min. 5 min. (w temperaturze pokojowej).

płyn do higienicznej dezynfekcji rąk

Dezynfekcja rąk płynem o dużej zawartości alkoholu należy pamiętać o przestrzeganiu pewnych zasad bezpieczeństwa, pierwsza pomoc i możliwe skutki uboczne

płyn do higienicznej dezynfekcji rąk ochrona przez wirusami i zarazkami pojemnik 5 litrów
  • Wysoce łatwopalna ciecz i opary. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi.
  • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
  • Nie palić. Przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
  • W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady lekarza.
  • W przypadku długotrwałego kontaktu możliwe zaczerwienienie, wysuszenie lub pękanie skóry, łzawienie, podrażnienie.
  • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.
  • W kontakcie ze skórą: nie należy spodziewać się negatywnych skutków.
  • W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej.
  • Po narażeniu drogą oddechową: w przypadku objawów zapewnić dostęp do świeżego powietrza

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk - numer pozwolenia do udostępnienia i stosowania na rynku

1171/TP/2020

dopuszczony do udostęnienia na rynku i stosowania na podstawie pozwolenia

Substancja czynna

etanol 72g / 100g

Kontakt do Biura Obsługi Klienta Olleclean.pl

Masz pytanie ?

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji !

Nasza infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 — 16.00